Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
AnnSch, Ordförande
Mr__Noodle, Vice ordförande och Webbansvarig
Järven, Sekreterare
Cekt, Kassör

Suppleanter
RabbitRail, webbansvarig suppleant
PeterSpirea
GoFika

Revisorer
Hjulpynt
Rickshaw

Valberedning
RiddervanMyyl