Styrelsen

Ordinarie Ledamöter
Jockatim, Ordförande
LBz, Vice ordförande
Järven, Sekreterare
Majsanförfan, Kassör
Yenx, Ledamot

Suppleanter
RiddervanMyyl
N@a

Revisorer
Hjulpynt
Rickshaw

En mer Turf-relaterad presentation finns här.