Årsmöte den 18 mars på Tullgårdsgatan 36

Årsmöte den 18 mars kl 19:00 på Tullgårdsgatan 36

På årsmötet är det bara föreningens medlemmar som får vara med. Läs mer om medlemskap här om du är intresserad av att delta på årsmötet och/eller minieventet som hålls före årsmötet.
Det kommer att komma en riktig kallelse till årsmötet, men eftersom vi behöver få in eventuella motioner i förväg går vi ut med tid och plats redan nu. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen kommer att läsa och kommentera de motioner som har kommit in, och skriva förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag skickas ut tillsammans med kallelsen och dagordningen senast två veckor före årsmötet. Därför behöver vi ha in motionerna senast den 13 februari.
Frågor om verksamheten tar vi upp i verksamhetsplanen som fastställs på årsmötet, så detta behöver man inte skriva en motion om. Även föreningens budget och medlemsavgiften fastställs på årsmötet. Däremot måste man skriva en motion om man vill ändra något i föreningens stadgar.
Uppdatering 16/2: Det har inte inkommit några motioner.

Val av styrelse

Valberedningen består av Jens (Yenx) Andersson och Niklas (RiddervanMyyl) Mylfalk. Vi väljer styrelseledamöter och suppleanter på två år. I år är mandatperioden över för Jockatim, Majsanförfan och Järven, medan Annsch och Mr__Noodle har ett år kvar. Av suppleanterna har rabbit_rail ett år kvar medan N@a är uppe för omval. Valberedningens uppgift är att ha ett färdigt förslag till ny styrelse, men det är medlemmarna på årsmötet som beslutar.

Members only Mini Event

Före årsmötet, kl 18:00 – 18:45 håller vi ett minievent! Som vanligt kommer alla medlemmar att läggas in som deltagare, såvida man inte uttryckligen anmält att man inte vill synas i deltagarlistan. På minieventen vinner man bara äran och symboliska priser. Det finns ett vandringspris som har en tendens att komma bort, men vi hoppas att vi ska ha det på plats den 18/3.

Members Only Mini Event i Gamla Stan 5/2

 

Members Only Mini Event i Gamla Stan 5/2

Detta i samband med februari månads turfträff på Bishops Arms på Tyska Brinken 36 i Gamla Stan.

Vi avslöjar banan i förväg!

Minieventet kommer att vara en kopia av det event som hölls den 3/12 och var zonerna låg kan du se här: https://turfgame.com/event_old?id=2204. Det var med andra ord zoner precis överallt.

Eventet pågår mellan 17:45 och 18:30. 

Deltagande sker förstås på egen risk och normala trafikregler gäller.
Ett syfte med eventet är att påminna om medlemsavgiften 2019, så det är bara medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019 som kommer att läggas in som deltagare. Om du har betalat medlemsavgift efter den 1/10 (eller i samband med eventet den 30/9) betyder det att du har betalat för 2019.
Läs mer om medlemskap på http://nyheter.turf08.se/medlemskap/

Pancosmic vann minieventet 3/12

Den 3/12 2018 hölls ett minievent i samband med turfträffen på Bishops Arms i Gamla Stan. Den här gången var det Pancosmic som vann. Han tog visserligen inte flest zoner, men att bara ta unika zoner var onekligen snyggt ändå. Föreningens vandringsprIs för minievent hade nu hittat tillbaka. Förra minieventvinnaren Yeti fick därför hålla i pokalen en stund innan han överlämnade den till Pancosmic.

Hela resultatlistan finns här: https://turfgame.com/event_old?id=2204

Regionvinnaren i omgång 101, Leifons, var också på plats och kunde motta publikens jubel och ett symboliskt pris från föreningen. Han kom trea globalt.