Minievent med picknick den 28 juni

Tantolunden
Tantolunden

Alla medlemmar är välkomna på minievent och picknick i Tantolunden på Södermalm den 28 juni. Eventet hålls 18:00 – 18:45 och efteråt träffas vi för samvaro och prisutdelning vid TantoTreeZone.

Eventområdet är norr om järnvägen och Årstaviken samt söder om Hornsgatan och Ringvägen.

Tävlingsregler

Varje tagning av en eventzon ger 10 poäng direkt samt 60 pph/poäng per timme.
En zon är blockad i tre minuter.
Det tar 30 sekunder att ta en zon.
Man kan inte ta assist med andra deltagare.
Man får ingen neutralbonus när man tar en gul eventzon.

Man måste befinna sig i zonen under hela tagningstiden, 30 sekunder.
Det är förbjudet att medvetet påverka sin telefons GPS-funktion så att den inte visar en korrekt position.

Det är inte lämpligt att använda fordon under tävlingen då området till stor del består av
gångvägar, höjder och trappor. Funktionshindrade deltagare kan fritt använda sina vanliga hjälpmedel.