Ny styrelse tillsatt vid årsmötet

På årsmötet den 20 mars tillsättes dessa personer i styrelsen

Olle Alsen, ordförande
Cecilia Karlström, kassör
Anders Thuresson
Lena Wilmo
Robert Andersson
Urve Heamägi
Connie Don Marco

Som revisorer tillsattes Mattias Joelsson och Ewa Orling
Till valberedningen valdes Annica Sundeby och Jonas Forslind

Medlemsavgift : personer som var medlemmar per 2023-12-31 betalar ingen medlemavgift för 2024. Nya vuxna medlemmar betalar 100 kronor per år, avvikande avgifter finns för barn och familjer.

Den nya styrelsen siktar på att årets gå-event hålls i slutet av april.