Ny styrelse invald på årsmötet

Årsmötet 17 mars avlöpte via Zoom utan några större problem. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse har tillträtt :

  • Iréne Jonson (turfnick Gluttos) invaldes som ny ordförande.
  • Lena Wilmo (Gofika), Robert Andersson (Rabbit_Rail) och Anders Thuresson (Mr__Noodle) invaldes som ordinarie ledamöter.
  • Cecilia Karlström (Cekt) valdes också in, och hon fortsätter som kassör.
  • Therese Larsson (QoC), Catharina Berggrén (CattisB) och Lotta Tjörnfors (Bikegirl) invaldes som suppleanter
  • Lena Grönwall (Elena) och Ewa Orling (Hjulpynt) fortsätter som föreningens revisorer.
  • Anna Schelin (Annsch) och Olle Ahlsen (Ollals) valdes till valberedningen.

Årsmöte 17 mars 2021

Föreningens årsmöte sker onsdag 17 mars 19.00.

Årsmötet sker via mötestjänsten Zoom. På en smarttelefon hittar du det på samma ställe som andra nya program.

Alla som var medlemmar under 2020 har fått mötesnummer och möteskod via mejl.
Anmäl dig genom att svara på det mejlet. Alla som anmäler sig senast 15 mars får en liten present.