Om Föreningen

Föreningen Turf i Stockholms län, Turf08, samordnar och organiserar aktiviteter i syfte att främja turfsporten i Stockholms län.

Föreningens mål är att få fler innevånare i länet att motionera regelbundet under otvungna former.

Föreningens stadgar: Stadgar-20150318