Members Only Mini Event i Gamla Stan 5/2

 

Members Only Mini Event i Gamla Stan 5/2

Detta i samband med februari månads turfträff på Bishops Arms på Tyska Brinken 36 i Gamla Stan.

Vi avslöjar banan i förväg!

Minieventet kommer att vara en kopia av det event som hölls den 3/12 och var zonerna låg kan du se här: https://turfgame.com/event_old?id=2204. Det var med andra ord zoner precis överallt.

Eventet pågår mellan 17:45 och 18:30. 

Deltagande sker förstås på egen risk och normala trafikregler gäller.
Ett syfte med eventet är att påminna om medlemsavgiften 2019, så det är bara medlemmar som betalat medlemsavgift för 2019 som kommer att läggas in som deltagare. Om du har betalat medlemsavgift efter den 1/10 (eller i samband med eventet den 30/9) betyder det att du har betalat för 2019.
Läs mer om medlemskap på http://nyheter.turf08.se/medlemskap/