Ny styrelse invald på årsmötet

Årsmötet 17 mars avlöpte via Zoom utan några större problem. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny styrelse har tillträtt :

  • Iréne Jonson (turfnick Gluttos) invaldes som ny ordförande.
  • Lena Wilmo (Gofika), Robert Andersson (Rabbit_Rail) och Anders Thuresson (Mr__Noodle) invaldes som ordinarie ledamöter.
  • Cecilia Karlström (Cekt) valdes också in, och hon fortsätter som kassör.
  • Therese Larsson (QoC), Catharina Berggrén (CattisB) och Lotta Tjörnfors (Bikegirl) invaldes som suppleanter
  • Lena Grönwall (Elena) och Ewa Orling (Hjulpynt) fortsätter som föreningens revisorer.
  • Anna Schelin (Annsch) och Olle Ahlsen (Ollals) valdes till valberedningen.