Dags för gåevent den 29 april

Skriv upp datumet den 29 april i kalendern, för då är det dags för föreningens årliga gåevent.

I år hålls eventet i området kring Älvsjöskogen och Långsjön. Vi håller oss väster om järnvägen, både i skogen och kring villagator.

Området ligger i närheten av Älvsjö och Stuvsta pendeltågsstationer. Flera busslinjer trafikerar området, bl.a. 144 och 710.

Vi har tävling klockan 13-15 och efteråt blir det möjlighet till fika samt prisutdelning.
Samlingsplats för fika och prisutdelning är vid grillplatsen strax söder om idrottsplatsen, närmaste riktiga zon heter Riverwoods.

Det är ingen utpekad startplats utan man kan börja tävlingen där man själv bestämmer.

Tävlingsregler

Fordon är INTE tillåtna att använda under tävlingen. Funktionshindrade deltagare får använda sina vanliga hjälpmedel.

Man skall befinna sig i respektive zon under hela zontagningen. Det är inte tillåtet att påverka sin telefons GPS-funktion så den visar en felaktig GPS-position.

Varje zon som tas ger 10 takepoints och 60 pph, alltså 1 poäng per minut du innehar en zon.  Blocktiden är tre minuter och det tar 30 sekunder för alla deltagare att ta en zon. Man kan inte göra assist med en annan deltagare. Man får ingen neutralbonus när man tar en gul eventzon.

Alla deltagare tilldelas en virtuell eventmedalj i appen efter slutförd tävling.

Tävlingsområde

Tävlingen hålls i Älvsjöskogen samt närliggande villakvarter kring Långsjöns södra del.
Samlingsplats för fika och prisutdelning är grillplatsen strax söder om Älvsjö gamla idrottsplats i skogen.

Älvsjöskogen och tävlingsområde
Tävlingsområde för våreventet